صفحه اصلی > راهنمای آموزشی > راهنمای استفاده از VPN 

ابتدا فایل زیر را دانلود نموده و سپس آنرا از حالت فشرده در بیاورید

VPN Connection

 مراحل زیر را مانند شکل زیر انجام دهید

نحوه استفاده از VPN

نحوه استفاده از VPN