واحد خدمات مشاوره اطلاعاتی(ميز امانت)

انواع خدمات اطلاع رسانی برای کلیه کارکنان، محققان، اعضای هیات علمی، دانشجویان به شرح ذیل ارائه می شود.

  • خدمات عضويت و امانت به اشخاص حقيقي و حقوقي
  • ارایه خدمات عضویت در پایگاه های اطلاعاتی به اعضاء
  • خدمات مرجع
  • خدمات اینترنت رایگان
  • خدمات جستجو در بانکهای اطلاعاتی و استانداردها