صفحه اصلی > درباره کتابخانه > اهداف و رسالت 

 

  

·        کمک به ارتقاء سطح کیفی و برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه

·        گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی، نشریات ادواری واسناد مدارک، مواد سمعی و بصری و غیره

·        تهیه و گسترش منابع الکترونیکی

·        تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها

·        اصلاح و بهينه سازي مجموعه عناوين مجلات چاپي لاتين گروههاي آموزشي دانشگاه

·        برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه  اعضاء محترم هيئت علمي،  دانشجويان و پژوهشگران گرامی از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

·        گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران

·        بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

·        فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه