تاریخچه:

خط مشی کتابخانه دانشگاه گردآوری ، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش است .كتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در راستای اهداف دانشگاه و در جهت ارتقا کیفی آموزش و ‌صبغه‌ی پژوهشیِ فزون‌تر با هدف ارائه خدمات مرجع و اطلاع رسانی و ایجاد فضایی مناسب جهت مطالعه، تحقیق و توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی،  همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1394 آغازبه کار نمود. هم اکنون این مرکز با فضای تخصیص یافته در حدود 145 متر مربع، با ظرفیت 50 نفر  با بهره­گیری از فناوری­های نوین بخشهای امانت و خدمات تحویل مدرک، بخش سازماندهی و پردازش دانش، بخش نشریات ادواری، ، بخش اسناد و مدارک، بخش خدمات مرجع و اطلاع رسانی (فیزیکی و الکترونیکی)، بخش کتابخانۀ دیجیتالی (مجهز به 4 دستگاه رایانه) ، خدمات فنی، مخزن و سالن مطالعه و کلیه فعالیتهای مربوط به خدمات فنی و عمومی کتابخانه ( فهرست نویسی ، اماده سازی، خدمات مرجع و امانت و ..)  را پشتیبانی میکند. اين مركز اکنون با در اختیار داشتن حدود1500 نسخه کتاب فارسی و لاتین، تا حدودی استانداردهای لازم و مورد نیاز را در حوزه موضوعی کتب علوم پایه پزشکی و داروسازی فراهم نموده است.