صفحه اصلی > درباره کتابخانه 

با توجه به اینکه وجود و غنای کتابخانه‌های تخصصی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه و زمینه‌ساز جریانِ نخبه پروری است، از این‌‌رو  کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی در جهت ارتقا کیفی آموزش و ‌صبغه‌ی پژوهشیِ فزون‌تر با هدف ارائه خدمات مرجع و اطلاع رسانی و ایجاد فضایی مناسب جهت مطالعه و تحقیق  همزمان با تاسیس دانشکده داروسازی در سال 1394 پایه گذاری و فعالیت خود را آغاز نمود. این واحد تحت نظارت مستقیم معاونت محترم پژوهشی دانشکده زیر نظر کتابخانه مرکزی به ارائه خدمات کتابداری پرداخته و کتابخانه مرکزی وظیفه تهیه و سفارش کتب درخواستی و مورد نیاز را عهده دار میباشد. فضای تخصیص یافته در مجموع حدود 145 متر مربع، با ظرفیت 40 نفر  است که بخشهای امانت و خدمات تحویل مدرک، بخش سازماندهی و پردازش دانش، بخش نشریات ادواری، ، بخش اسناد و مدارک، بخش خدمات مرجع و اطلاع رسانی (فیزیکی و الکترونیکی)، بخش کتابخانۀ دیجیتالی (مجهز به 4 دستگاه رایانه) ، خدمات فنی، مخزن و سالن مطالعه و کلیه فعالیتهای مربوط به خدمات فنی و عمومی کتابخانه ( فهرست نویسی ، اماده سازی، خدمات مرجع و امانت و ..) را پشتیبانی می کند.