صفحه اصلی > گزارش عملکرد سالیانه 

گزارش عملکرد سالانه دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشکاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1398


هماهنگی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان جهت آشنایی و استفاده از منابع دیجیتال و پایگاه های اطلاع رسانی فارسی و لاتین.

مشارکت در جلسات شورای تخصصی کتابخانه در خصوص :

·        پیگیری و تدوین برنامه جامع عملیاتی کتابخانه ها.

·        تهیه چک لیست ارزشیابی کتابخانه های دانشگاه.

·        تصویب و بروز رسانی آیین نامه های زیر در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری شامل:

-       آئین نامه امانت و استفاده از منابع در کتابخانه های تابعه

-       آئین نامه تسویه حساب در کتابخانه های تابعه

-       آئین نامه عضویت در کتابخانه

-       آئین نامه مقررات عمومی استفاده کتابخانه

-       آئین نامه ارائه خدمات

تکمیل و به روز رسانی وب سایت کتابخانه دانشکده توسط مسئول کتابخانه.

سفارش و تهیه منابع تخصصی مورد نیاز فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه ها و غیره در سال 98.

شناسایی منابع کسری و جدید بخش تخصصی جهت خرید از نمایشگاه کتاب سال 99 جهت تکمیل منابع تخصصی.

تهیه فایل الکترونیکی کتب تخصصی درسی و مرجع فارسی و لاتین قابل دسترس جهت استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.

آموزش فردی به دانشجویان در زمینه نحوه ثبت نام و جستجو ر نرم افزار جامع کتابخانه و نحوه استفاده از پایگاه ها.