صفحه اصلی > تماس با ما 

آدرس : بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین -مجموعه پردیس علوم پزشکی هرمزگان - دانشکده داروسازی و علوم دارویی-ساختمان آموزشی-طبقه همکف

 شماره تلفن:  07633710406                   

                           فکس :07633710389

پست الکترونیکی: pharmlib@hums.ac.ir

 

            شبکه اجتماعی پیام رسان گپ: Gap.im/farmlib

 

           پیامک: 300097182